დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

ბლოგი
ციფრული (კრიპტო) აქტივების რეგულირება საქართველოში

შესავალი ბოლო დროს საქართველოში კრიპტო ტექნოლოგიები ძალიან პოპულარული გახდა. აქამდე საქართველოში კრიპტორეგულირება დაურეგულირებელი იყო, რაც ზრდის ფულის გათეთრებისა და ტერორიზმის დაფინანსების რისკებს, მაგრამ 2023 წლის 1 იანვრიდან საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა კრიპტო ინდუსტრიის რეგულაცია დაიწყო. რეგულაცია მოიცავს რეგისტრაციას [...]

Წაიკითხე მეტი
ახალი ინსტრუქციები ვირტუალური ზონის IT კომპანიების დაბეგვრის შესახებ

შესავალი შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 29 დეკემბრის N33544 ბრძანებით დამტკიცდა მეთოდური ინსტრუქცია საქართველოში ვირტუალური ზონის IT კომპანიის დაბეგვრის შესახებ. მეთოდოლოგიურ ცნობარში განმარტულია ვირტუალური ზონის სტატუსის მინიჭებასთან და გაუქმებასთან დაკავშირებული წესები[...]

Წაიკითხე მეტი
ახალი ინსტრუქცია თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს დაბეგვრის შესახებ

შესავალი შემოსავლების სამსახურის უფროსის 2022 წლის 29 დეკემბრის N33543 ბრძანებით დამტკიცდა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს დაბეგვრის მეთოდური ინსტრუქცია. მეთოდური მითითება განმარტავს თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს საქმიანობის წესებს, მათ შორის ნებადართულ და აკრძალულ [...]

Წაიკითხე მეტი
მოგების გადასახადის მოკლე მიმოხილვა საქართველოში

1. შესავალი მოგების გადასახადის განაკვეთი საქართველოში არის - 15%. მოგების დაბეგვრას ექვემდებარება: 1. განაწილებული მოგება; 2. გაწეული ხარჯები ან სხვა გადასახდელები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან; 3. საქონლის/მომსახურების უფასო მიწოდება ან/და თანხის გადარიცხვა; 4. ზედმეტად გადახდილი წარმომადგენლობითი ხარჯები[...]

Წაიკითხე მეტი
შრომის კოდექსის მოკლე მიმოხილვა საქართველოში

1. შესავალი 1. ფიზიკური პირების ქმედუნარიანობა შრომითი ხელშეკრულების დასადებად იწყება 16 წლის ასაკიდან. კანონიერი წარმომადგენელი [...]

Წაიკითხე მეტი
მცირე ბიზნესის მეწარმე

1. შესავალი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკის გასაძლიერებლად საქართველოს საგადასახადო კოდექსის XII თავი გთავაზობთ მცირე ბიზნესის მეწარმეებს დაბეგვრის სპეციალურ რეჟიმს, რაც მნიშვნელოვან საგადასახადო შეღავათებს აწესებს. ზოგადად, საქართველოს სუსტი კანონმდებლობის მიხედვით, ფიზიკური პირის შემოსავალი არის [...]

Წაიკითხე მეტი
სპეციალური სავაჭრო კომპანია

1. შესავალი ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების, საქართველოს, როგორც რეგიონული ჰაბის პოტენციალის გაძლიერების და მრავალეროვნული საერთაშორისო კომპანიების ინტერესის გაზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობა საშუალებას აძლევს კომპანიებს მიიღონ „სპეციალური სავაჭრო კომპანიის“ სტატუსი და ისარგებლონ კორპორატიული ფუნქციით. მოგების გადასახადი. ეს სტატუსი [...]

Წაიკითხე მეტი
კრიპტოვალუტის გადასახადები

1. კრიპტოვალუტის დაბეგვრის შესავალი საქართველოში კრიპტოვალუტების მიმართ მზარდი ინტერესის გამო, საქართველოს საგადასახადო სააგენტომ გამოსცა საჯარო გადაწყვეტილება კრიპტოვალუტის დაბეგვრისა და გამოთვლითი სიჩქარის (ტევადობის) ოპერაციების საქართველოში მიწოდების შესახებ. საჯარო გადაწყვეტილება განმარტავს: ა) კრიპტოაქტივების მიწოდების დღგ-ით დაბეგვრას[...]

Წაიკითხე მეტი
საერთაშორისო IT კომპანია

1. შესავალი ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების, საქართველოს, როგორც რეგიონული ჰაბის პოტენციალის გაძლიერების და მრავალეროვნული საერთაშორისო IT კომპანიების ინტერესის გაზრდის მიზნით, საქართველოს მთავრობა საშუალებას აძლევს კომპანიებს მიიღონ „საერთაშორისო IT კომპანიის“ სტატუსი და ისარგებლეთ საგადასახადო შეღავათებით.[...]

Წაიკითხე მეტი
ვირტუალური ზონის IT კომპანია

1. შესავალი საქართველოს ერთ-ერთი მიზანია გახდეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი რეგიონში და 2011 წლიდან ქვეყანა საერთაშორისო ინვესტიციების მოზიდვასა და IT ბიზნესის სტიმულირებას ახდენს. ჯერ კიდევ 2011 წლის 1 იანვრიდან ამოქმედდა კანონი ინფორმაციული ტექნოლოგიების ზონების შესახებ, ცვლილებები შევიდა [...]

Წაიკითხე მეტი

ბოლო კომენტარები

არ არის კომენტარი, რომ გაჩვენოთ.

ტეგები

კომპანიის გადასახადი კომპანიის გადასახადი საქართველოში კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი საქართველოში კორპორატიული გადასახადი კორპორატიული გადასახადი საქართველოში COVID 19 კრიპტო აქტივების რეგულირება კრიპტოვალუტის რეგულირება კრიპტო რეგულირება ციფრული აქტივების რეგულირება ციფრული აქტივების რეგულირება საქართველოში ბიზნესის კეთება საქართველოში თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს სტატუსი თავისუფალი ზონები საქართველოში საქართველოს კრიპტორეგულირება საქართველოს ციფრული აქტივების რეგულირება საქართველომ ლონდონის საფონდო ბირჟაზე $500 მილიონი ევრობონდები გამოუშვა ინკორპორაცია საქართველოში Საინფორმაციო ტექნოლოგია საერთაშორისო IT კომპანიის საგადასახადო სერთიფიკატი ინვესტირება საქართველოში IT კომპანია საქართველოში IT კომპანიები საგადასახადო განაკვეთები საქართველოში საქართველოს შრომის კოდექსი საქართველოს შრომის კოდექსი მოგების გადასახადი მოგების გადასახადი საქართველოში ციფრული აქტივების რეგულირება კრიპტო რეგულირება დაიწყეთ ბიზნესი საქართველოში გადასახადები საქართველოში თავისუფალი ზონის კომპანიის დაბეგვრა თავისუფალი ზონის სუბიექტების დაბეგვრა საქართველოში IT კომპანიის დაბეგვრა საქართველოში საქართველოს საგადასახადო კოდექსი გადასახადები საქართველოში მოგზაურობა საქართველოში ვირტუალური ზონის კომპანია ვირტუალური ზონის ერთეული ვირტუალური ზონის IT კომპანია ვირტუალური ზონის ადამიანი ვიზა საქართველოს სტუმრობა

არქივები