დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

სახელფასო სერვისი
სახელფასო მენეჯმენტი

საქართველოში, როდესაც საქმე ეხება სახელფასო მომსახურებას და თანამშრომელთა ურთიერთობას, გასათვალისწინებელია მრავალი რეგულაცია, როგორიცაა შრომითი, საგადასახადო და საპენსიო კანონმდებლობა.

სხვა ქვეყნებისგან განსხვავებით, საქართველოში საშემოსავლო გადასახადის დაკავება ერთ-ერთი ყველაზე რთულია. ამიტომ, უცხოურ ბიზნესს, რომელიც საქართველოში იწყებს ოპერირებას, უჭირს ამის გაგება და მოითხოვს ზუსტი სახელფასო მომსახურებას. საშემოსავლო გადასახადის დაკავების ერთ-ერთი მთავარი ობიექტი, რა თქმა უნდა, არის გადასახადები დაქირავებულ პირებზე. The საქართველოს საგადასახადო კოდექსი განმარტავს, რა შემთხვევაში განიხილება გადარიცხვები დასაქმებულის ხელფასად ან შეღავათად და, შესაბამისად, ექვემდებარება საშემოსავლო გადასახადის დაკავებას.

მიუხედავად ამისა, რა თქმა უნდა, კანონმდებლობა არ არის იმდენად ყოვლისმომცველი, რომ ფიზიკურად მოიცავდეს ყველა შემთხვევას და სრულად არეგულირებს მათ, რაზეც მარეგულირებელი ორგანოები პერიოდულად გამოსცემენ აქტებს, ბრძანებებს, შენიშვნებს, მითითებებს, გადაწყვეტილებებს და შენიშვნებს, რაც გასათვალისწინებელია. გარდა საგადასახადო კანონმდებლობისა, არსებობს საპენსიო საგადასახადო საგადასახადო საგადასახადო სისტემაც, რომლებიც ვალდებულნი არიან გადაიხადონ თავიანთი და თანამშრომლების სახელით.

დასაქმებულებთან და სახელფასო სამსახურთან ურთიერთობისას მხედველობაში უნდა იქნას მიღებული შრომის კანონმდებლობა, რომელიც აწესრიგებს შრომით და მის თანმხლებ ურთიერთობებს საქართველოს ტერიტორიაზე. მინიმალური ხელფასის ოდენობა, სამუშაო დრო, შვებულება, მშობიარობა და ა.შ. განისაზღვრება შრომის კანონმდებლობით. უფრო მეტიც, დამსაქმებლისგან ასევე მოეთხოვება კანონმდებლობის შესაბამისად დასაქმებულთა სამუშაო დროის აღრიცხვა.

რასაც ჩვენ გთავაზობთ:

ჩვენ გთავაზობთ უაღრესად ზუსტ და საიმედო სახელფასო მომსახურებას საქართველოს ყველა სექტორისა და ზომის ბიზნესისთვის. ჩვენი სახელფასო სერვისით სარგებლობის შემთხვევაში, გარდა საგადასახადო მხარდაჭერისა, გექნებათ იურიდიული მხარდაჭერაც, რაც უზრუნველყოფს თქვენი ურთიერთობის თანამშრომლებთან კანონის შესაბამისად.

ჩვენ გთავაზობთ ბიზნესის სახელფასო მომსახურების სრულ აუთსორსინგის ეფექტური და მოქნილი გადახდის დამუშავებით. ჩვენი სახელფასო მენეჯმენტით, გამოთვლებით და მოქმედი დაკავების გადასახადების გადახდით, თქვენ დაზოგავთ დროსა და ფულს თქვენი ბიზნესისთვის. ჩვენი თავდადებული სახელფასო წარმომადგენლები დარწმუნდით, რომ თქვენი თანამშრომლები ანაზღაურებენ ზუსტად და დროულად.

ჩვენი სახელფასო მომსახურება მოიცავს:

  • დახმარება დასაქმებულთა ხელშეკრულებების გაფორმებაში საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად
  • მოქმედი გადასახადისა და საპენსიო გადასახადების გაანგარიშება
  • პირდაპირი ანაბარი
  • მომუშავე / ავადმყოფი / შვებულების / სამშობიარო დროის თვალყურის დევნება
  • მარეგულირებელი კანონმდებლობის დებულებების შესახებ ინფორმირება
  • კანონმდებლობის შესაბამისად დასაქმებულთა შესახებ ინფორმაციის მიწოდება და განახლება შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისთვის
  • თანამშრომლების შესახებ ინფორმაციის/შეტყობინებების მოთხოვნა და გაცემა
  • მენეჯმენტის დეტალური ანგარიშები

ზუსტი & მოქნილი სახელფასო სერვისი თქვენი ბიზნესისთვის!