დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

საგადასახადო მომზადება და წარდგენა
საგადასახადო სამსახური

გადასახადი სერვისი

საქართველოს საგადასახადო კანონმდებლობით, გადასახადის გადამხდელთათვის საჭირო და აუცილებელია სათანადო სააღრიცხვო და საგადასახადო სამსახური. მიხედვით "საქართველოს სამართალი საქართველოს საგადასახადო კოდექსისაქართველოში მხოლოდ ექვსი გადასახადი არსებობს, აქედან ხუთი (პერსონალური საშემოსავლო გადასახადი, კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი, აქციზი და იმპორტის გადასახადი) არის ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო ერთი (ქონების გადასახადი) არის ადგილობრივი გადასახადი. საქართველოში არ არის დაწესებული მემკვიდრეობა, სიმდიდრე, ქონების გადაცემა, სოციალური, ფილიალების ფულადი გზავნილები და სხვა გადასახადები. წესებისა და რეგულაციების პირობებში, რომლებიც ასახავს საგადასახადო მომსახურებას და გამოთვლებს მუდმივად იცვლება, შეიძლება ძნელი იყოს დარწმუნებული იყო, რომ თქვენ აერთიანებთ ყველა შესაბამის ინფორმაციას საუკეთესო შესაძლო დაბრუნებისთვის. ძალიან ადვილია გამოტოვოთ კრედიტები ან გამოქვითვები, რომელთა მოთხოვნის უფლება გაქვთ. 

ჩვენ ვთავაზობთ პროფესიონალურ, სანდო და ზუსტ საგადასახადო მომზადებისა და შეტანის სერვისს საქართველოში ფიზიკური პირებისთვის, კორპორაციებისთვის, პარტნიორებისთვის და არაკომერციული ორგანიზაციებისთვის, მიუხედავად მათი ზომისა და საგადასახადო სტრუქტურისა. ჩვენს მთავარ საგადასახადო ექსპერტებს აქვთ საქართველოში საგადასახადო და საბაჟო ორგანოებთან მუშაობის 10 წელზე მეტი გამოცდილება. მათ შეუძლიათ თავიანთი ცოდნისა და გამოცდილების საფუძველზე დაგეგმონ და მოამზადონ თქვენი გადასახადები თქვენთვის ყველაზე მომგებიანი გზით, და ამავე დროს უზრუნველყონ, რომ თქვენ შეასრულებთ ყველა მოქმედ საგადასახადო კანონს. ჩვენი პროფესიონალთა გუნდი უზრუნველყოფს, რომ ნაკლებ დროს ხარჯავთ თქვენს გადასახადებზე ფიქრში. ჩვენ სცილდებათ ჩვეულებრივი საგადასახადო მომზადების სერვისებს, რათა დაგეხმაროთ ეფექტურად დაგეგმოთ და თავიდან აიცილოთ საჭიროზე მეტი გადასახადის გადახდა. ჩვენ ვიყენებთ უახლეს საბუღალტრო კომპიუტერულ სისტემებს, რომლებიც საშუალებას გვაძლევს უშუალოდ თქვენი შემოსავლების სამსახურის ვებ პორტალში ინტეგრირება მოვახდინოთ თქვენი გადასახადების ზუსტად იდენტიფიცირებისთვის და დეკლარაციისთვის. 

ჩვენი გადასახადი მომსახურება მოიცავს:

  • საგადასახადო დეკლარაციის მომზადება და წარდგენა
  • სტრატეგიული დაგეგმვა და ტრანზაქციის ანალიზი
  • შემოსავლების სამსახური და სხვა სააგენტოს წარმომადგენლობა
  • წარდგენილი საგადასახადო დეკლარაციის შეფასება
  • მაღალი რისკის ოპერაციების იდენტიფიცირება
  • განბაჟების პროცედურების უზრუნველყოფა
  • წარმომადგენლობა დავაში
  • მონაწილეობა და წარმომადგენლობა აუდიტში
  • სახელმწიფო ბიუჯეტით ანგარიშსწორების შეფასება

ოპტიმიზირებულია გადასახადები & ეფექტური დაგეგმვა!