დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

ბიზნესის ლიცენზია და ნებართვა
ბიზნესის ნებართვა საქართველოში

ბიზნესის ლიცენზია და ნებართვა

საქართველოში ყველა კომპანიას უფლება აქვს საკუთარი შეხედულებისამებრ აირჩიოს საქმიანობის სფერო და აწარმოოს ბიზნესი შეზღუდვის გარეშე, გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც ასეთი საქმიანობა პირდაპირ არის აკრძალული. "კანონი ან ნებართვა ან ლიცენზია" საჭიროა საქმიანობის შესასრულებლად. საქართველოში ბიზნესის წარმოებისთვის სპეციალური ნებართვები და ლიცენზიები საჭიროა მხოლოდ იმ კომპანიებისთვის, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებული იქნება მედიცინასთან, მშენებლობასთან, კომუნიკაციებთან, აზარტულ თამაშებთან, ენერგეტიკასთან, უსაფრთხოებასთან და ა.შ.

საქართველოს კანონმდებლობის თანახმად, არსებობს ორი სახის ლიცენზია: საქმიანობის განხორციელების ლიცენზია და სარგებლობის ლიცენზია.

ბიზნესის განხორციელების ლიცენზია საქმიანობა არის ლიცენზია, რომელიც ანიჭებს პირს უფლებას განახორციელოს კანონით განსაზღვრული გარკვეული საქმიანობა (მაგ. შექმნას კერძო დაცვის სამსახური). საქმიანობის ლიცენზიის მისაღებად, თქვენ უნდა აკმაყოფილებდეთ კონკრეტულ მოთხოვნებს. ამ ტიპის ბიზნეს ლიცენზიით სარგებლობა შეუძლია მხოლოდ იმ პირს (ფიზიკურ ან იურიდიულ პირს), რომელსაც აქვს ლიცენზია. შესაბამისად, საქმიანობის ლიცენზიის სხვა პირზე გადაცემა დაუშვებელია.

გამოყენების ლიცენზია ვრცელდება კანონით განსაზღვრული ეროვნული რესურსების გამოყენებაზე. ასეთი ლიცენზია მის მფლობელს აძლევს უფლებას გამოიყენოს გარკვეული რესურსები (მაგ. ბუნებრივი რესურსები). ამ ტიპის ლიცენზიების გაცემა შესაძლებელია მხოლოდ ღია ტენდერით, გარდა კანონით გათვალისწინებული შემთხვევებისა და ლიცენზიის მფლობელს შეუძლია გადასცეს ის სხვას.


ჩვენი გამოცდილი პროფესიონალების გუნდი დაგეხმარებათ განსაზღვროთ და მიიღოთ ყველა ბიზნეს ლიცენზია, ნებართვა და სტატუსი, რომელიც დაგჭირდებათ საქართველოში.

სპეციალური სტატუსები და სერთიფიკატები

სპეციალური ლიცენზიისა და ნებართვის გარდა, საქართველოში არსებობს სხვადასხვა სახის ბიზნეს საქმიანობა, რომლებიც გათვალისწინებულია სპეციალური სტატუსით, როგორიცაა ვირტუალური ზონის სუბიექტი, თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმო, სპეციალური სავაჭრო კომპანია, ტურისტული საწარმო და ა.შ. და სარგებლობს სპეციალური გადასახადით ან სხვა ხელსაყრელი რეჟიმები. ამ შეღავათების მისაღებად საჭიროა მიმართოთ და მიიღოთ შესაბამისი სტატუსი და სერთიფიკატები შესაბამის უწყებებში. 

თუ თქვენი ძირითადი ბიზნეს საქმიანობა არის IT და/ან პროგრამული უზრუნველყოფის და აპლიკაციების განვითარების სერვისის მიწოდება საქმიანი საქმიანობით კლიენტებისთვის საქართველოს ფარგლებს გარეთ, მაშინ შეგიძლიათ მიმართოთ ვირტუალური ზონის ერთეული სტატუსი საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს. ვირტუალური ზონის სუბიექტები თავისუფლდებიან დღგ-ისა და კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადისგან და იხდიან მხოლოდ 5% პირადი საშემოსავლო გადასახადს დივიდენდის განაწილების შემთხვევაში. წაიკითხეთ მეტი ვირტუალური ზონის პირის სტატუსის შესახებ ჩვენს ბლოგში აქ.

საერთაშორისო კომპანია სტატუსს აქვს მნიშვნელოვანი საგადასახადო შეღავათები, რაც ქმნის ძალიან მიმზიდველ ბიზნეს გარემოს კომპანიებისთვის, მათ შორის საერთაშორისო კომპანიებისთვის, რომლებიც მუშაობენ ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) და გადაზიდვების სფეროში. ეს ბიზნეს ლიცენზია მიზნად ისახავს საერთაშორისო კომპანიების საქართველოში ჩამოყვანას, საქართველოს რეზიდენტების დასაქმებას და ბიზნესის წარმოებას საქართველოდან. წაიკითხეთ მეტი საერთაშორისო სტატუსის შესახებ ჩვენს ბლოგზე აქ.

საერთაშორისო კომპანიის სტატუსი საქართველოში

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (თიზ) თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა (თიზ) არის „საქართველოს საგადასახადო კოდექსით“ გათვალისწინებული თავისუფალი ზონის ტიპი, სადაც მოქმედებს ბიზნესისთვის ხელსაყრელი რეგულაციები, ხელსაყრელი საგადასახადო და საბაჟო რეგულაციები. თიზ ღიაა ნებისმიერი საქონლის წარმოებისა და გადამუშავებისთვის ან მომსახურების გაწევისთვის, გარდა: შენობების საცხოვრებლად გამოყენების, იარაღისა და საბრძოლო მასალის წარმოება, იარაღითა და საბრძოლო მასალის ვაჭრობა, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებების წარმოება, ბირთვული და რადიოაქტიური ნივთიერებებით ვაჭრობა, ნარკოტიკული და ფსიქოტროპული ნივთიერებების, აქციზური საქონლის იმპორტი, შენახვა, წარმოება ან/და რეალიზაცია (გარდა პირადი მოხმარების შემთხვევისა).

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის სუბიექტები თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის სუბიექტები თავისუფლდებიან ყველა გადასახადისგან, გარდა პირადი საშემოსავლო გადასახადისა (20%), რომელიც იხდის დასაქმებულს. ამ სტატუსის მისაღებად უნდა მიმართოთ თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის ორგანიზატორს და გადაიხადოთ წლიური გადასახადი. საქართველოში ფუნქციონირებს ხუთი ინდუსტრიული ზონა შემდეგ ქალაქებში: ფოთი (საზღვაო პორტი), ქუთაისი (სიდიდით მესამე ქალაქი) და თბილისი (დედაქალაქი): ფოთის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; ჰუალინგ ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; ქუთაისის თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა; თბილისის თავისუფალი ზონა; თბილისის ინდუსტრიული პარკი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონა. წაიკითხეთ მეტი თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის საწარმოს სტატუსის შესახებ ჩვენს ბლოგში აქ.

თავისუფალი ინდუსტრიული ზონები საქართველოში

რასაც ჩვენ გთავაზობთ:


საქართველოში ადგილობრივი ენის ან/და კანონმდებლობისა და გამოცდილების გარეშე ძნელია სათანადო ბიზნესის ლიცენზიის, ნებართვების, წესდების და სერთიფიკატების მოპოვება. ჩვენი გამოცდილი პროფესიონალების გუნდი დაგეხმარებათ განსაზღვროთ და მიიღოთ ყველა ბიზნეს ლიცენზია, ნებართვა და სტატუსი, რომელიც დაგჭირდებათ საქართველოში. ჩვენი საექსპერტო რჩევები, ხარისხიანი რჩევები და გადაწყვეტილებები დაგეხმარებათ თქვენი ბიზნესის ეკონომიურად და დროულად მართვაში. ჩვენ შეგვიძლია მოვამზადოთ და ვიზრუნოთ აპლიკაციებისა და სხვა შესაბამისი დოკუმენტების სიზუსტეზე და სისრულეზე და თქვენი სახელითაც კი მივმართოთ.

იხილეთ ჩვენი ბლოგის პოსტები საქართველოში სპეციალური საგადასახადო რეჟიმებისა და სტატუსის შესახებ აქ:

მიიღეთ ყველა საჭირო ლიცენზიები და აწარმოე შენი ბიზნესი ნდობა.