დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

გადასახადები
გადასახადები საქართველოში

საქართველოში მხოლოდ ექვსი გადასახადი არსებობს, აქედან ხუთი (პერსონალური საშემოსავლო გადასახადი, კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი, დამატებული ღირებულების გადასახადი, აქციზი და იმპორტის გადასახადი) არის ქვეყნის მასშტაბით, ხოლო ერთი (ქონების გადასახადი) ადგილობრივი გადასახადი. საქართველოში არ არის დაწესებული მემკვიდრეობა, სიმდიდრე, ქონების გადაცემა, სოციალური, ფილიალის ფულადი გზავნილები ან სხვა გადასახადები.

2017 წლის 1 იანვრიდან საქართველოში ამოქმედდა კორპორაციული საშემოსავლო გადასახადის ახალი მოდელი, რაც ნიშნავს, რომ ქართული და უცხოური სუბიექტებისთვის, რომლებიც საქართველოში ბიზნესს აწარმოებენ მუდმივი დაწესებულებით, გაუნაწილებელი მოგება აღარ დაიბეგრება მათ განაწილებამდე. მთავარი მიზანი ახალი მოდელი არის საშინაო და უცხოური ინვესტიციების წახალისება ბიზნესის დაბეგვრის გზით, როდესაც ისინი მოიპოვებენ მოგებას. კომერციული ბანკები, საკრედიტო კავშირები, სადაზღვევო კომპანიები, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები და ლომბარდები ახალ საგადასახადო რეჟიმზე 2023 წლის 1 იანვრის შემდეგ გადავლენ.

საქართველოს საგადასახადო კოდექსის თანახმად, „პირი/პირი, რომელიც ახორციელებს ეკონომიკურ საქმიანობას და 12 კალენდარულ თვემდე ნებისმიერ უწყვეტ პერიოდში განხორციელებული დღგ-ით დასაბეგრი ოპერაციების ჯამური ოდენობა აღემატება 100 000 ლარს“, მიმართავს დღგ-ს. რეგისტრაცია საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახურში. პირს/სუბიექტს ასევე შეუძლია განახორციელოს ნებაყოფლობითი რეგისტრაცია.

#ძირითადი გადასახადებიშეფასება
1Საშემოსავლო გადასახადი20%
2კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი (მოგების განაწილება)15%
3დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)18%
4აქციზის გადასახადიმერყეობს
5იმპორტის გადასახადი0%, 5% ან 12%
6ქონების გადასახადი - კომპანიები1 %-მდე
7ქონების გადასახადი — სალიზინგო კომპანიები0.6%-მდე
8ქონების გადასახადი — ფიზიკური პირები1%-მდე
9ქონების გადასახადი — მიწამერყეობს
#საგადასახადო განაკვეთები ვირტუალური ზონის კომპანიისთვისშეფასება
1კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი (დასაშვები საქმიანობა: IT მომსახურება)გათავისუფლებულია
2დამატებული ღირებულების გადასახადი (დღგ)გათავისუფლებულია
#საგადასახადო განაკვეთები თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიისთვისშეფასება
1კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადიგათავისუფლებულია
2Დამატებითი ღირებულების გადასახადიგათავისუფლებულია
3Საშემოსავლო გადასახადსგათავისუფლებულია
4ქონების გადასახადიგათავისუფლებულია
5იმპორტის გადასახადიგათავისუფლებულია
#საგადასახადო განაკვეთები საერთაშორისო ფინანსური კომპანიისთვისშეფასება
1მოგება ფასიანი ქაღალდების გაყიდვიდან (არარეზიდენტი პირების მიერ გამოშვებული)გათავისუფლებულია
2დამატებული ღირებულების გადასახადი (ფინანსური ოპერაციები ან ფინანსური მომსახურება)გათავისუფლებულია
#საგადასახადო განაკვეთები სპეციალური სავაჭრო კომპანიისთვისშეფასება
1კორპორატიული საშემოსავლო გადასახადი (2 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში ეკონომიკურ საქმიანობაში გამოყენებული ძირითადი საშუალებების მიწოდების გარდა დასაშვები საქმიანობისთვის)გათავისუფლებულია
2დამატებული ღირებულების გადასახადი (საბაჟო საწყობის შიგნით)გათავისუფლებულია
3იმპორტის გადასახადიგათავისუფლებულია
#სხვა გადასახადებიშეფასება
1ფიზიკურ პირებზე, ორგანიზაციებსა და არარეზიდენტ სუბიექტებზე გადახდილი დივიდენდები15%
2რეზიდენტ კომპანიებს გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
3თავისუფალ მცურავ ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
4საერთაშორისო ფინანსური კომპანიის მიერ გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
5თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიის მიერ გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
6სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მიერ გადახდილი დივიდენდებიგათავისუფლებულია
7Საპროცენტო გადასახადი5%
8ოფშორული ქვეყნების რეზიდენტებზე გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
9რეზიდენტ ბანკებში გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
10ლიცენზირებული ფინანსური ინსტიტუტების მიერ გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
11უფასო მცურავ ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
12თავისუფალი ინდუსტრიული ზონის კომპანიის მიერ გადახდილი პროცენტებიგათავისუფლებულია
13ქართული კომპანიების მიერ გამოშვებულ და აღიარებულ უცხოურ საფონდო ბირჟაზე ჩამოთვლილ სავალო ფასიან ქაღალდებზე გადახდილი პროცენტიგათავისუფლებულია
14რეზიდენტი კომპანიების მიერ მთავრობისთვის გადახდილი პროცენტებიგათავისუფლებულია
15რეზიდენტ ფიზიკურ პირებზე გადახდილი ჰონორარები20%
16რეზიდენტ კომპანიებს გადახდილი ჰონორარიგათავისუფლებულია
17ჰონორარები გადახდილი არარეზიდენტებისთვის10%
18ოფშორული ქვეყნების მაცხოვრებლებს გადახდილი ჰონორარი15%
19მთავრობას გადახდილი ჰონორარიგათავისუფლებულია
20არარეზიდენტებზე გადახდილი მართვის საფასური10%
21ოფშორული ქვეყნების რეზიდენტებისთვის გადახდილი მართვის საფასური15%
22საერთაშორისო ტრანსპორტიდან და საერთაშორისო კომუნიკაციებიდან მიღებული შემოსავლის გადახდა არარეზიდენტებისთვის15%
23საქართველოს სხვა წყაროს შემოსავლების გადახდები არარეზიდენტებზე10%
24ოფშორული ქვეყნების რეზიდენტებისთვის საქართველოს სხვა წყაროს შემოსავლების გადახდები15%
24გაწეული ხარჯები, რომლებიც არ არის დაკავშირებული ეკონომიკურ საქმიანობასთან, არადოკუმენტირებული ხარჯები, უფასო განაწილება, ლიმიტის გადაჭარბებული წარმომადგენლობითი ხარჯები15%

იხილეთ ჩვენი ბლოგის პოსტები საქართველოში სპეციალური საგადასახადო რეჟიმების შესახებ აქ:

მცირე ბიზნესის მეწარმე

1. შესავალი უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისა და ეკონომიკის გასაძლიერებლად თავი XII[...]

Წაიკითხე მეტი
სპეციალური სავაჭრო კომპანია

1. შესავალი ქვეყანაში ბიზნესგარემოს შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, გაძლიერდეს[...]

Წაიკითხე მეტი
საერთაშორისო IT კომპანია

1. შესავალი ქვეყანაში ბიზნეს გარემოს შემდგომი გაუმჯობესების მიზნით, [...]

Წაიკითხე მეტი
ვირტუალური ზონის IT კომპანია

1. შესავალი საქართველოს ერთ-ერთი მიზანია გახდეს საინფორმაციო ტექნოლოგიების ცენტრი [...]

Წაიკითხე მეტი

დაბალი გადასახადი განაკვეთები & გამარტივებული ადმინისტრაციული პროცედურები!