დაიწყე და აწარმოე შენი ბიზნესი საქართველოში თავდაჯერებულად!

14ბ პეტრე ქავთარაძის ქ

0186, თბილისი, საქართველო

10:00 - 19:00

ორშაბათიდან შაბათის ჩათვლით

Ბიზნეს გარემო
ბიზნესის დაწყება საქართველოში

საქართველო შესანიშნავი ადგილია ინვესტორებისა და კომპანიებისთვის მთელი მსოფლიოდან სტაბილური ეკონომიკური განვითარებით, ლიბერალური და თავისუფალ ბაზარზე ორიენტირებული ეკონომიკური პოლიტიკით, დაბალი საგადასახადო განაკვეთებით, მნიშვნელოვნად გამარტივებული ადმინისტრაციული პროცედურებით, კორუფციისა და ბიუროკრატიის დაბალი დონით, ლიცენზიებისა და ნებართვების საგრძნობლად შემცირებული რაოდენობით. , კონკურენტუნარიანი მუშახელი, ენის ბარიერის ნაკლებობა, ხელსაყრელი გეოგრაფიული მდებარეობა და წვდომა 2.3 მილიარდ სამომხმარებლო ბაზარზე მისი მყარი FTA ქსელის მეშვეობით, ევროკავშირისა და ჩინეთის ჩათვლით.

საქართველო არის გაეროს, ევროპის საბჭოს, მსოფლიო სავაჭრო ორგანიზაციის, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაციის, ევროპის უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის ორგანიზაციის, დემოკრატიული არჩევანის გაერთიანების, სუამ-ის დემოკრატიისა და ეკონომიკური ორგანიზაციის წევრი. განვითარებისა და აზიის განვითარების ბანკი.

საქართველოს შთამბეჭდავი პროგრესი ბიზნესგარემოს გაუმჯობესების კუთხით კარგად არის ასახული მთელ რიგ საერთაშორისო ინდექსებში. ქვეყანა განიხილება, როგორც პოლიტიკურად სტაბილური, კორუფციისგან თავისუფალი საინვესტიციო ადგილი, დაბალი ბიზნეს ხარჯებით.

მსოფლიო ბანკის ჯგუფის ყოველწლიურ Doing Business ანგარიშში, რომელიც ზომავს ბიზნესის კეთების სიმარტივეს, საქართველო ინარჩუნებს თავის პოზიციას მსოფლიოს 10 საუკეთესო ეკონომიკას შორის. 2019 წელს საქართველო გლობალურ რეიტინგში მე-6 ადგილზე გადავიდა და ამჟამად ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში ყველაზე მაღალი რეიტინგული ეკონომიკაა.

  • საქართველოში ბიზნესის წამოწყება საქართველოში ადვილია რეგისტრაციის შემდგომი გამარტივებული პროცედურებით (საგადასახადო რეგისტრაცია, სოციალური უზრუნველყოფის რეგისტრაცია, ლიცენზირება).
  • საქართველოს აქვს სპეციალური საგადასახადო შეღავათები ვირტუალური ზონის სუბიექტებისთვის, თავისუფალი სამრეწველო საწარმოებისთვის, სპეციალური სავაჭრო კომპანიებისთვის, ტურისტული საწარმოებისთვის და ა.შ.
  • საქართველოს აქვს ორმაგი გადასახადების თავიდან აცილების ხელშეკრულება 50-ზე მეტ ქვეყანასთან, მათ შორის ჩინეთთან, გერმანიასთან, დიდ ბრიტანეთთან და ესპანეთთან.
  • საქართველოს თითქმის არ აქვს საბაჟო გადასახადი, 90 % საქონელი გათავისუფლებულია იმპორტის ტარიფებისგან, რაოდენობრივი შეზღუდვის გარეშე. განბაჟების საშუალო დრო ამჟამად დაახლოებით 15 წუთია - ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი და ეფექტური დსთ-ში.
  • საქართველოში თითქმის ყველა საგადასახადო, ფინანსური ანგარიშგების და საბაჟო განბაჟების ადმინისტრირების პროცედურა არის ონლაინ/ვებ-ზე დაფუძნებული
    საქართველოში გადასახადების გადახდა ადვილია საგადასახადო კანონმდებლობის მნიშვნელოვანი გადახედვით, საგადასახადო შესაბამისობის პროცესის გამარტივებით და გადასახადების შევსების ან გადახდების რაოდენობის შემცირებით.
  • საქართველოში ადვილია ხელშეკრულებების აღსრულება სასამართლოს ავტომატიზაციის გაფართოებით ელექტრონული გადახდებისა და პროცესების დანერგვით, მოსამართლეებისთვის საქმეების ავტომატური გადაცემით და გადაწყვეტილებების გამოქვეყნებით.
საინკორპორაციო მომსახურება საქართველოში

საქართველო - ბიზნეს მეგობრული ქვეყანა!